ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ DEUTSCHE TELEKOM
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
t-systems.com | Deutsche Telekom AG
Με μία υποδομή παγκόσμιας εμβέλειας, αποτελούμενη από μηχανογραφικά κέντρα και δίκτυα, η T-Systems αποτελεί τη δύναμη που κινεί τους μηχανισμούς πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT) πολυεθνικών ομίλων και δημόσιων αρχών και οργανισμών. Έτσι το Τμήμα Μεγάλων Πελατών της Deutsche Telekom προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το δικτυακό μέλλον της οικονομίας και της κοινωνίας γενικότερα.

Περίπου 50.000 εργαζόμενοι στην T-Systems συνδυάζουν τις γνώσεις στον κλάδο τους με τις καινοτομίες στο ICT, για να παράσχουν στους πελάτες μας ανά την υφήλιο σημαντική προστιθέμενη αξία στα πλαίσια της ψηφιακής στρατηγικής τους αλλά και στις βασικές τους δραστηριότητες. Κατά το οικονομικό έτος 2013 το Τμήμα Μεγάλων Πελατών είχε κύκλο εργασιών περίπου 9,5 δις ευρώ.